» Welkom

 

Welkom

 

 

 

Welkom op de website van Classica Vlaanderen, de overkoepelende vereniging van organisaties en instellingen in Vlaanderen die zich bezighouden met (onderwijs van) Latijn en Grieks en de Grieks-Romeinse cultuur.

 

 

Euroclassica-examens 2016

Voor het vierde jaar op rij organiseert Classica Vlaanderen de Euroclassica-examens. ELEX (examen Latijn) is geschikt voor het tweede en derde leerjaar, EGEX (examen Grieks) is geschikt voor leerlingen van de tweede graad. Het afnemen van deze examens mag maximaal één lestijd in beslag nemen; ook de correctie zou niet te veel tijd mogen vragen. Vul het ingevulde examenformulier volledig in en stuur het naar christian.laes@uantwerpen.be. De deadline is 15 januari 2017. Diploma's worden per mail verstuurd. Opnieuw rekenen we op enthousiaste deelname van vele leerlingen!

 

Alfred Reitermayer overleden

Classica Vlaanderen heeft met droefheid vernomen dat voormalig bestuurder en voorzitter van Euroclassica Alfred Reitermayer is overleden. Lees zijn necrologie

 

Podiumplaats in Arpino

Voor het eerst in de geschiedenis van de deelname aan het Certamen Ciceronianum in Italië behaalt Vlaanderen een podiumplaats. Jules Culot, leerling van het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel, heeft de derde prijs behaald. Lees meer

 

Verslagen van Euroclassicaconferenties 2015 en 2016 online

De verslagen van de Euroclassicaconferenties op Malta (2015) en in Athene (2016) van de vertegenwoordiger van Classica Vlaanderen staan nu online. Lees meer

 

Petitie voor behoud van Grieks in het Vlaams onderwijs

Een aantal professoren en pedagogisch begeleiders van verschillende Vlaamse universiteiten en onderwijsnetten hebben een petitie opgesteld voor het behoud van het vak Grieks in het secundair onderwijs. Ze wijzen daarin met duidelijke argumenten op de meerwaarde ervan voor de leerlingen en het onderwijs. De petitie zal worden bezorgd aan Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. Teken de petitie

 

Euroclassica presenteert boek European symbols

Op zijn jaarcongres in augustus 2015 heeft Euroclassica het boek European symbols voorgesteld. In een schitterend verzorgde uitgave stellen twintig landen, aan de hand van afbeeldingen en een Griekse of Latijnse tekst, een Europees symbool van hun regio voor. De keuze is ontzettend rijk en gevarieerd en gaat van Julius Caesar over Erasmus tot Latijnse en Oudgriekse fragmenten uit de late negentiende eeuw. Via de website is het boek voorzien van alle didactisch comfort. De algemene inleiding en de toelichtingen bij de teksten zijn van kwalitatief hoogstaand niveau en kunnen in klasverband aanzetten tot verrijkende en broodnodige discussies over Europese cultuur en onze plaats in de wereld. Lees meer

 

Vijfde prijs op Certamen Augusteum Taurinense

Op woensdag 26 februari 2015 namen Florian Géron, Jonas Roose en Louis Verreth, de laureaten van de Vlaamse Olympiade Grieks, in Turijn deel aan het Certamen Augusteum Taurinense. Tijdens deze internationale vertaalwedstrijd Grieks namen onze Vlaamse leerlingen het op tegen 71 leeftijdgenoten. Jonas Roose zette een indrukwekkende prestatie neer: hij behaalde de vijfde plaats, goed voor een eervolle vermelding. Lees meer

 

Klassieke talen verhogen slaagkansen aan de universiteit

Studenten die in het secundair onderwijs een studierichting hebben gevolgd met Latijn en/of Grieks hebben aanzienlijk meer kans om te slagen aan de universiteit. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving aan de K.U.Leuven. Lees meer

 

European Curriculum Framework for Classical Languages

Sinds enkele jaren bestaat het European Curriculum Framework for Classical Languages. Het is opgesteld onder impuls van Alfred Reitermayer, voorzitter van Euroclassica (de Europese vereniging van organisaties van leerkrachten klassieke talen en cultuur, waarvan Classica Vlaanderen lid is). Wat moet men zich bij dat European Curriculum Framework for Classical Languages voorstellen, wat is de bedoeling ervan en hoe kan men ermee omgaan? Lees meer

 

Aan de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs

Elk jaar verlaten duizenden jongeren de basisschool om met grote verwachtingen de overstap te maken naar de 'grote school'. De stap naar het secundair onderwijs is voor hen en voor hun ouders een hele uitdaging. Zo kan een leerling ook kiezen voor Latijn. Bij het keuzeproces van de leerlingen en de ouders spelen de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs een belangrijke rol. Hun mening is vaak van doorslaggevende betekenis. Daarom heeft Classica Vlaanderen een tekst opgesteld om hen te helpen bij hun adviserende taak in het contact met de ouders. Lees meer

 

Latijn en Grieks: bijna begraven of springlevend?

Hoeveel leerlingen studeren er nog Latijn en Grieks in Vlaanderen? Welke studierichting is daarbij het populairst? Is er een stijgende of een dalende trend merkbaar? Hoe is de verdeling over de verschillende onderwijsnetten? Classica Vlaanderen verzamelde alle cijfermateriaal, gebaseerd op de officiële leerlingenaantallen zoals gepubliceerd in de statistische jaarboeken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Lees meer

 

 


Classica Vlaanderen vzw | Boulevardstraat 12 | 3010 Kessel-Lo | info@classicavlaanderen.be

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer de webmaster

Ontwerp, realisatie en beheer: Joeri Facq