> Euroclassica >

 

 

 

Referentiekader

 

 

 

 

Naar het voorbeeld van het Common European Framework of References (CEFR) voor moderne talen, beter bekend in het Nederlands onder de benaming Europees Referentiekader (ERK), heeft Euroclassica een referentiekader ontwikkeld voor de klassieke talen, het European Curriculum Framework for Classical Languages (ECFRCL).


Het 'framework' is wat het bedoelt te zijn: een referentiekader. Alfred Reitermayer, voormalig voorzitter van Euroclassica, stelde het referentiekader voor als een aanbod, 'an offer to invite all European teachers for Classics to use this reference frame in their work and in this way to communicate better across the borders of political and educational systems'.


Het referentiekader is opgesteld voor Latijn en voor Grieks. Het bevat 4 niveaus (levels): Vestibulum, Ianua, Palatium en Thesaurus. Elk niveau bevat een opsomming van vaardigheden (competences), 'ik kan'-stellingen ('can do'-list) en een basiswoordenlijst (wordlist). De vaardigheden hebben betrekking op woordenschat (lexis), woordleer (morphology), zinsleer (syntax), teksten (texts) en culturele achtergrond (cultural background).


Het referentiekader van Latijn is goedgekeurd tijdens de algemene vergadering van Euroclassica in 2007 te Sint-Petersburg, het referentiekader van Grieks in 2009 te Boekarest.


Euroclassica heeft de bedoeling aan de verschillende niveaus van het referentiekader toetsen (exams) te koppelen: European Latin Exams (ELEX) voor Latijn en European Greek Exams (EGEX) voor Grieks. Klasgroepen van overal in Europa kunnen aan die examens deelnemen. Leerlingen die in het examen slagen, krijgen het European Certificate for Classics en ontvangen bovendien, naargelang van het resultaat, een gouden, zilveren of bronzen medaille. Euroclassica dringt er bij de scholen op aan een examen te organiseren in het kader van de jaarlijkse Europese dag van de talen.