» Welkom

 

Welkom

 

 

 

Welkom op de website van Classica Vlaanderen, de overkoepelende vereniging van organisaties en instellingen in Vlaanderen die zich bezighouden met (onderwijs van) Latijn en Grieks en de Grieks-Romeinse cultuur.

 

 

NIEUW! Euroclassica-examens 2017-2018

Beste leerkrachtren klassieke talen

 

Voor de derde maal op rij behoorde Vlaanderen zowel voor Grieks als voor Latijn tot de regio's met de meeste diploma's voor de Euroclassicawedstrijd.

 

Voor 2017 gaan we volgens de beproefde succesformule verder. Namens Classica Vlaanderen doe ik dus opnieuw een beroep op de leerlingen Latijn (2e en 3e jaar) en Grieks (3e en 4e jaar). Je neemt de examens af op een lesuur naar keuze in je eigen klasgroep en verbetert ze zelf volgens de bijgevoegde sleutel. Nadien bezorg je alleen het ingevulde formulier terug via e-mail. Vul gewoon de namen van de leerlingen in, behoud het formulier zoals het is en gebruik geen opmaak. Op 31 januari 2018 wordt de wedstrijd afgesloten en moeten dus alle formulieren binnen zijn.

 

De opgaven, de correctiesleutels en het formulier kun je bekomen bij je pedagogisch begeleider (katholiek onderwijs) of in de virtuele klas Latijn/Grieks op Smartschool (GO!).

 

Heel hartelijk dank voor jullie enthousiaste deelname! Die dank mag je ook al aan de leerlingen overmaken.

 

Met hartelijke groet

 

Prof. Christian Laes

Voorzitter Classica Vlaanderen

christian.laes@uantwerpen.be

 

Tijdschrift Kleio vernieuwd

Onlangs heeft Toon Van Houdt Luc Van der Stockt opgevolgd als hoofdredacteur van het tijdschrift Kleio. Ook de redactieraad is bij die gelegenheid hervormd. Meer nog dan vroeger wil Kleio hét tijdschrift voor leerkrachten oude talen en antieke cultuur zijn alsook dé gids voor al wie geïnteresseerd is in de oudheid.

 

Naast de gedrukte versie heeft Kleio nu ook een website: www.kleiotijdschrift.net. Die biedt onder meer mogelijkheid tot discussie, interessante extra bijdragen en inspirerend didactisch materiaal. De laatste twee rubrieken zijn alleen toegankelijk voor abonnees. Toegang verkrijg je door je overschrijvingsbewijs elektronisch door te sturen naar de redactie via kleio.tijdschrift@gmail.com. Na ontvangst stuurt de redactie je een individueel wachtwoord dat je toegang verleent tot de afgesloten delen van de website.

 

Steun Kleio, abonneer je vandaag nog en ontdek – in het spoor van vele enthousiaste gebruikers – dit boeiende aanbod!

 

Internationaal project Beauty is subjective in Kortrijk

In Athena campus Pottelberg in Kortrijk werken de leerkrachten en leerlingen klassieke talen, samen met scholen uit Bilbao en Milaan, twee schooljaren aan het project Beauty is subjective, een interculturele zoektocht naar klassieke schoonheidsidealen. Er wordt gewerkt in internationale groepjes aan verschillende thema's en er vindt driemaal per schooljaar een uitwisseling plaats. De geplande realisaties van het project zijn o.a. een glossary (172 termen die te maken hebben met schoonheid in de oudheid: make-up, kledij, verzorgingsproducten ...), samenwerking met lokale musea (Musée Royal de Mariemont, Museo de Bellas Artes in Bilbao en Pinacoteca di Brera in Milaan: opstellen van een esthetische brochure met QR-codes voor 10 kunstwerken per museum die interessant zijn voor het project), uitwerken van klassieke schoonheidsidealen per periode (tijdlijn) enz. Wie belangstelling heeft om langs te komen of mee betrokken te worden, kan contact opnemen met Iris Speleers (speleers.iris@gmail.com).

 

Euroclassica-examens 2016-2017

Onze Vlaamse leerlingen schitterden opnieuw op de Euroclassicawedstrijden. Op het examen Latijn (ELEX) behaalden 954 leerlingen een medaille: 110 goud, 484 zilver en 360 brons. Op het examen Grieks (EGEX) behaalden 77 leerlingen een medaille: 13 goud, 36 zilver en 8 brons. Veel dank aan de enthousiaste leerkrachten en deelnemers! De diploma's mag u begin mei verwachten.

 

Podiumplaats in Arpino

Voor het eerst in de geschiedenis van de deelname aan het Certamen Ciceronianum in Italië behaalt Vlaanderen een podiumplaats. Jules Culot, leerling van het Sint-Jan Berchmanscollege te Brussel, heeft de derde prijs behaald. Lees meer

 

Verslagen van Euroclassicaconferenties 2015 en 2016 online

De verslagen van de Euroclassicaconferenties op Malta (2015) en in Athene (2016) van de vertegenwoordiger van Classica Vlaanderen staan nu online. Lees meer

 

Euroclassica presenteert boek European symbols

Op zijn jaarcongres in augustus 2015 heeft Euroclassica het boek European symbols voorgesteld. In een schitterend verzorgde uitgave stellen twintig landen, aan de hand van afbeeldingen en een Griekse of Latijnse tekst, een Europees symbool van hun regio voor. De keuze is ontzettend rijk en gevarieerd en gaat van Julius Caesar over Erasmus tot Latijnse en Oudgriekse fragmenten uit de late negentiende eeuw. Via de website is het boek voorzien van alle didactisch comfort. De algemene inleiding en de toelichtingen bij de teksten zijn van kwalitatief hoogstaand niveau en kunnen in klasverband aanzetten tot verrijkende en broodnodige discussies over Europese cultuur en onze plaats in de wereld. Lees meer

 

Klassieke talen verhogen slaagkansen aan de universiteit

Studenten die in het secundair onderwijs een studierichting hebben gevolgd met Latijn en/of Grieks hebben aanzienlijk meer kans om te slagen aan de universiteit. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving aan de KU Leuven. Lees meer

 

European Curriculum Framework for Classical Languages

Sinds enkele jaren bestaat het European Curriculum Framework for Classical Languages. Het is opgesteld onder impuls van Alfred Reitermayer, voormalig voorzitter van Euroclassica (de Europese vereniging van organisaties van leerkrachten klassieke talen en cultuur, waarvan Classica Vlaanderen lid is). Wat moet men zich bij dat European Curriculum Framework for Classical Languages voorstellen, wat is de bedoeling ervan en hoe kan men ermee omgaan? Lees meer

 

Aan de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs

Elk jaar verlaten duizenden jongeren de basisschool om met grote verwachtingen de overstap te maken naar de 'grote school'. De stap naar het secundair onderwijs is voor hen en voor hun ouders een hele uitdaging. Zo kan een leerling ook kiezen voor Latijn. Bij het keuzeproces van de leerlingen en de ouders spelen de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs een belangrijke rol. Hun mening is vaak van doorslaggevende betekenis. Daarom heeft Classica Vlaanderen een tekst opgesteld om hen te helpen bij hun adviserende taak in het contact met de ouders. Lees meer

 

Latijn en Grieks: bijna begraven of springlevend?

Hoeveel leerlingen studeren er nog Latijn en Grieks in Vlaanderen? Welke studierichting is daarbij het populairst? Is er een stijgende of een dalende trend merkbaar? Hoe is de verdeling over de verschillende onderwijsnetten? Classica Vlaanderen verzamelde alle cijfermateriaal, gebaseerd op de officiële leerlingenaantallen zoals gepubliceerd in de statistische jaarboeken van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Lees meer

 

 


Classica Vlaanderen vzw | Boulevardstraat 12 | 3010 Kessel-Lo | info@classicavlaanderen.be

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer de webmaster

Ontwerp, realisatie en beheer: Joeri Facq