» Welkom > Informatie > Documenten >

 

Euroclassica 2010. Van onze reporter in Spanje

 

 

 

Annual Conference Euroclassica, 3-5 september 2010

 

De driedaagse conferentie van Euroclassica werd dit jaar gehouden in het gebouw van de prestigieuze Circulo de Bellas Artes op de Calle de Alcalá in Madrid. José L. Navarro, lid van het uitvoerend comité van Euroclassica, trad als gastheer op. De conferentie werd bijgewoond door ca. 50 deelnemers uit 17 Europese landen. Het programma bestond zoals gebruikelijk uit twee delen: een algemeen gedeelte met lezingen, workshops en uitstappen, bestemd voor alle deelnemers, en een specifiek gedeelte, met name de algemene vergadering, bestemd voor de vertegenwoordigers van de 25 aangesloten ledenorganisaties van Euroclassica.


Beginnen we met een korte voorstelling van het algemene gedeelte. In tegenstelling met voorgaande jaren trokken de Spaanse organisatoren volledig de didactische kaart. De voormiddag van de eerste dag werd na de verwelkoming volledig in beslag genomen door twee didactische workshops, respectievelijk over Ancient writing en over Ars cosmetica. De workshops waren toevertrouwd aan medewerkers van het educatief project Domus Baebia Saguntina uit Valencia. Gekleed in Romeinse klederdracht brachten ze hun workshop met bijzonder veel didactisch materiaal. De deelnemers leerden met de calamus op papyrus schrijven en geurige zalf maken zoals in de oudheid. Vooral de workshop over lichaamsverzorging en cosmetica in het oude Rome kon op grote bijval rekenen. Collega Eva Schough-Tarandi uit Zweden werd helemaal aangekleed, gecoiffeerd en gemaquilleerd als Romeinse matrona, met tunica, waaier van pauwenveren, haarstukjes en een wit gezicht.


De deelnemers maakten twee uitstappen. De eerste uitstap ging in de richting van het archeologisch park van Segóbriga, ca. 100 km ten zuiden van Madrid. Segóbriga was een Romeinse stad (municipium) die haar economische bloei dankte aan de ligging en vooral aan de winning van glas in de mijnen in de omgeving. Het glas werd van daaruit naar alle delen van het Romeinse Rijk vervoerd. De thermen, het amfitheater en het theater zijn bijzonder goed bewaard gebleven. Hoogtepunt van het bezoek was de opvoering in het theater van Electra van Sophocles door leerlingen uit een Madrileense secundaire school. De tweede (facultatieve) uitstap bracht de gegadigden naar de universiteitsstad Alcalá de Henares, tevens geboorteplaats van Cervantes. Op weg naar Alcalá bracht het gezelschap eerst een bezoek aan de opgravingen van het huis van Hippolytus, dat gelegen was buiten de muren van de Romeinse stad Complutum, op ca. 40 km ten noorden van Madrid. In het huis zou in de 3e eeuw n.C. een collegium voor jongeren zijn gevestigd.


De algemene vergadering van Euroclassica werd voorgezeten door Alfred Reitermayer, de flamboyante voorzitter van Euroclassica. Hij gaf een gedreven overzicht van het lobbywerk en de inspanningen om Euroclassica door de Raad van Europa als niet-gouvernementele organisatie te doen erkennen en om de klassieke talen naast de moderne talen op de Europese kaart te zetten. Status quaestionis: er wordt lichte vooruitgang geboekt, maar de weg naar erkenning is nog lang. Hij spoorde de leden van de algemene vergadering aan deel te nemen aan het Europese examen (ELEX – Vestibulum – niveau 1: zie document European Curriculum Framework for Classical Languages) naar aanleiding van de Europese dag van de talen op 29 september 2010.


Een belangrijk punt van de algemene vergadering elk jaar is de toestand van het onderwijs klassieke talen in verschillende Europese landen. Dit jaar focuste het gesprek op projecten en experimenten om de klassieke talen en cultuur in het basisonderwijs sterker aan bod te laten komen en/of te integreren. Uw vertegenwoordiger van Classica Vlaanderen heeft melding gemaakt van de brief 'Aan de leraren van het zesde leerjaar van het basisonderwijs'. Daarvoor was vooral veel belangstelling van onze Franstalige Belgische collega Paul Ieven.


Onder bescherming van Euroclassica opereren drie academies. De summerschools van de Academia Homerica (Griekenland) en de Academia Ragusina (Kroatië) hebben deze zomer zoals gepland plaatsgevonden, maar de Academia Latina (Italië) is door gebrek aan belangstelling geschrapt. Voorzitter Eva Schough-Tarandi deed een bijzondere oproep om volgend jaar kandidaten te sturen.


Een volgend punt van de algemene vergadering was een stand van zaken van twee initiatieven van Euroclassica, namelijk de ontwikkeling van twee Europese coursebooks voor leerlingen Latijn: Eurosymbols en Europatria. Eurosymbols is een project van de Oostenrijkse collega's Andreas Thiel en Peter Glatz. De bedoeling is een leerboek samen te stellen met teksten die 'symbolen van de klassieke oudheid' belichten die kenmerkend zijn voor elk land. Classica Vlaanderen heeft daaraan vorig jaar meegewerkt door een tekst in te sturen over Erasmus. Een proefuitgave met alle teksten werd aan de deelnemers bezorgd. Het is nog even wachten op de publicatie van het leerboek, voorzien in 2013. Met de samenstelling van Europatria gaat het minder vlot. Europatria is een leerboek met representatieve Latijnse bijdragen over de Europese identiteit in de verschillende landen. Classica Vlaanderen heeft ook daarvoor al een bijdrage ingestuurd. De coördinator van het project, Francisco Oliveira uit Portugal, gaf een stand van zaken en belichtte vooral de moeilijkheden, onder meer de ongelijkheid van de ingestuurde bijdragen. Hoe het nu verder moet, werd niet afgesproken.


Door de financiële crisis in Griekenland kan de Annual European Student Competition in Ancient Greek Language and Culture niet langer plaatsvinden. Deze wedstrijd is een van de vier wedstrijden die het Arpinocomité elk jaar in het kader van de Vlaamse Olympiade Latijn en Grieks organiseert. De wedstrijd is beter bekend onder de naam Pythiawedstrijd. Paul Ieven, die in Griekenland contact had gehad met de directeur van de Academia Homerica, legde in de vergadering de draft van een nieuwe internationale competitie voor. Titel: Homer and the Homeric epic poems. De wedstrijd zou uitsluitend verlopen via het internet. De draft was op vele punten zeer onduidelijk en de algemene vergadering stelde voor bijkomende vragen te stellen vooraleer het label van Euroclassica aan de wedstrijd toe te kennen.


De algemene vergadering eindigde met de aankondiging van de volgende conferentie. Die vindt plaats in Parijs van 26 tot 28 augustus 2011. Op het programma staan o.a. een bezoek aan de beelden in de tuinen van Versailles (invloed mythologie) en aan de thermen van Cluny in Parijs. De algemene vergadering van volgend jaar is in die zin belangrijk omdat er een nieuwe voorzitter van Euroclassica moet worden verkozen. De Oostenrijker Alfred Reitermayer neemt na 8 jaar ontslag.

 

Felix Claus

 

 


Classica Vlaanderen vzw | Boulevardstraat 12 | 3010 Kessel-Lo | info@classicavlaanderen.be

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer de webmaster