» Welkom > Informatie > Documenten >

 

Euroclassica 2014. Van onze reporter in Kopenhagen

 

 

 

Kopenhagen is een klassieke stad. Wie graag het nachleben van de antieke kunst bestudeert in statig aangelegde wegen, trotse musea van negentiende-eeuwse verzamelaars of in ietwat steriele kerken die lijken op antieke tempels, komt hier ruimschoots aan zijn trekken. Kopenhagen was dit jaar ook een warme stad, zo lieten we ons vertellen. Sommigen spraken van de warmste zomer in 55 jaar. Van dat laatste hebben de zowat dertig deelnemers van de Euroclassica-conferentie (29-31 augustus 2014) alvast niets gemerkt. De kanaaltocht, de wandeling door neoklassiek Kopenhagen, het bezoek van Rosenborg Slot en Slotsholmen: ze werden alle verstoord door een soms striemende regen en een onaangename kou. Verwarmen konden we ons dan weer in het Thorvaldsens Museum of in de fenomenale Ny Carlsberg Glyptotek. Maar waar we ook waren, warm of koud, bij elk bezoek waren uitmuntend professionele gidsing, hartelijke gastvrijheid en prima organisatie ons deel. Onze Deense gastheren kweten zich uitstekend van hun taak.

 

Ook als vereniging kan Euroclassica op een bijzonder geslaagde driedaagse terugblikken. Met de viering van het 25-jarig bestaan in het vooruitzicht is de organisatie beslist op de goede weg. We tellen nu officieel 23 aangesloten landen (in 1991 werd gestart met 13) plus nog een aantal geassocieerde verenigingen. Het aantal deelnames en medailles behaald voor de EGEX- en ELEX-examens steeg met maar liefst 300 percent op een jaar tijd (waarbij we met trots de eerste plaats van Vlaanderen mogen vermelden), de link met de Europese dag van het talenonderwijs wordt nu expliciet erkend. Het handboek European symbols zal volgend jaar worden voorgesteld en een nieuw en uitdagend boekproject Europatrida staat in de startblokken. De zomerseminaries op Chios en te Saguntum konden op behoorlijke interesse rekenen van studenten en leerkrachten uit heel verschillende landen. Juridisch opent de hernieuwde toetreding van Luxemburg nieuwe mogelijkheden: de organisatie Euroclassica wordt nu in het Groothertogdom geregistreerd en zal zich kunnen aandienen voor Europese projecten. Veel belangrijker dan deze opsomming van feiten is de uitwisseling van ideeën en contacten tussen de verschillende delegaties: een verrijking en aanmoediging om in het thuisland weer verder te strijden voor de klassieke zaak.

 

Onze Deense colleg's bevinden zich overigens voor klassieke talen in een heel andere onderwijscontext. Grieks en Latijn zijn er optionele vakken in de laatste drie jaren van het secundair onderwijs. In dit korte tijdsbestek wordt met twee tot drie lesuren in de week gestreefd naar de lectuur van authentieke teksten, uiteraard overvloedig geannoteerd. Grote fragmenten worden in eigentijdse Deense vertalingen gelezen. Voor examens wordt in de regel alleen naar tekstbegrip en vertaling van reeds bestudeerde teksten gepeild.

 

'Zin' voor klassieke talen dient ontwikkeld door een inleidende cursus van ongeveer 19 jaaruren, waar van Latijn wordt geproefd om het belang aan te tonen voor het ontwikkelen van linguïstische basiskennis. Deense werkwoorden worden bijvoorbeeld niet vervoegd, het mechanisme van persoonsuitgangen wordt vanuit een Latijns model geïllustreerd. En uiteraard dienen vocabulariumoefeningen als 'je spreekt Latijn/Grieks, maar je beseft het niet' om de honger van Deense jongeren nog aan te scherpen.

 

In een schoolcontext waar digitale leermiddelen, laptops en smartphones op school tot de dagelijkse werkelijkheid behoren, poogt een vak als Oldtidskundskab (de spreker insisteerde op deze Deense benaming, omdat het meer zou lijken op oudheidkunde of Altertumswissenschaft dan op Classical Studies) door het lezen van antieke teksten in vertaling om leerlingen essentiële vaardigheden van tekstbegrip bij te brengen. Eerst begrijpen wat er staat, dan interpreteren en dan pas tot een mogelijke existentiële invulling of discussie komen. In een snelle en blitse samenleving die het grootste belang hecht aan vrijheid, tolerantie en openheid voor andere culturen is het een dagelijkse uitdaging om de relevantie van de klassieken te duiden. Maar als er alvast een element ontbrak in de lezingen van de Deense collega's, dan was het het doemdenken. 'Het is een voorrecht om elke dag met leerlingen over de klassieke beschaving te kunnen werken' – die boodschap klonk meer dan eens expliciet.

 

Het is een gedachte die ik graag nog even meegaf bij het begin van een nieuw schooljaar, in een voor ons ongetwijfeld gunstigere onderwijscontext.

 

Christian Laes

31 augustus 2014

een donkere regenavond in Kopenhagen

 

 


Classica Vlaanderen vzw | Boulevardstraat 12 | 3010 Kessel-Lo | info@classicavlaanderen.be

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer de webmaster