» Welkom > Informatie > Documenten >

 

Euroclassica 2015. Van onze reporter op Malta

 

 

 

Malta maakte alvast geen uitzondering op een regel die ik reeds vaak mocht ervaren: hoe kleiner het ontvangende land, hoe meer animo, enthousiasme en goodwill voor de klassieke talen en de zaak van Euroclassica.


In meerdere betekenissen van het woord wachtte de deelnemers van de Euroclassicaconferentie 2015 dan ook een 'warme' ontvangst. Rondleidingen door neolithische sites, het prachtige en groots barokke La Valletta dat in een schitterend archeologisch museum zelfs een introductie over Servië in de late oudheid bood, de oude hoofdstad Medina met Rabat als annex, de minutieus geregelde timing, de rijke maaltijden en het mooie hotel – het was allemaal het eenmanswerk van prof. Horatio Vella, die voor zijn gedreven arbeid op grote appreciatie kon rekenen.

 

Naast de boeiende toeristische en cultuurhistorische bezienswaardigheden van het eiland werden de congresgangers tijdens de lezingen uitvoerig geïnformeerd over de toestand van het onderwijs Latijn en de studie van antieke cultuur op Malta. De lezingen besteedden zowel aandacht aan de klassieke beschaving en haar nachleben als aan de didactische praktijk vandaag. Latijn en Grieks worden slechts onderwezen in wat wij de derde graad van het SO zouden noemen. Onderwijs is traditioneel grammaticaal met een snelle overgang naar authentieke teksten: op het eindexamen wordt een vastgelegd corpus van teksten ondervraagd.

 

Op 30 augustus werd de General Assembly gehouden met vertegenwoordigers van circa vijftien landen. Het was een genoegen vast te stellen dat Euroclassica er staat, en verschillende initiatieven werden tot een succesvol einde gebracht.


Het boek European symbols. United in diversity onder leiding van Andreas Thiel en Peter Glatz is uiteindelijk verschenen, en het resultaat mag worden gezien. Alle twintig deelnemende landen hebben een 'nationaal symbool' uitgezocht en daarrond een Latijnse of Griekse verduidelijkende tekst geselecteerd, met Engelse toelichting en vertaling. In het voorwoord betuigden verschillende prominente Europese politici hun steun aan het initiatief. De bijdrage van België over Erasmus werd reeds vijf jaar geleden geschreven door Maarten Vermeir. Wie wil werken aan mogelijkheden voor klassieke talen voor onderwijs in het Engels heeft hier een sterke troef in handen. En vakoverschrijdend liggen hier vele mogelijkheden open!


Ook de Academia Ragusina heeft in 2014 een mooie publicatie uitgebracht met bijdragen rond epigrafie van de oudheid tot nu: Classical heritage from the epigraphic to the digital.


De Euroclassica wedstrijd was in Vlaanderen een groot succes, met maar liefst 1198 uitgereikte diploma's voor Latijn en 80 voor Grieks. Met enige trots vermelden we hier de eerste plaats die we hiermee bereikten – waarbij nogmaals dient beklemtoond dat de wedstrijd een motiverend, maar geenszins officieel karakter heeft.

 

John Bulwer werd verkozen tot nieuwe president van de organisatie: ervaring, academische contacten en uitmuntend Engels zijn bij deze verzekerd voor de volgende jaren! Bovendien treedt Finland officieel toe en zijn contacten gelegd met Cyprus en Bulgarije.

 

Christian Laes

 

 


Classica Vlaanderen vzw | Boulevardstraat 12 | 3010 Kessel-Lo | info@classicavlaanderen.be

Sitemap | Gebruiksvoorwaarden | Contacteer de webmaster