> Informatie >

 

 

 

Documenten

 

 

 

 

Felix CLAUS, La situation des langues classiques en Communauté Flamande de Belgique, 2012, 6 pp.

 

Felix CLAUS, Overzicht van de leerplannen Latijn van het katholiek onderwijs van 1953 tot nu, 2021, 3 pp.

 

Bram DEMULDER, Met mogelijkheden spelen. Een pleidooi voor Latijn, Grieks en humaniora, 2011, 5 pp.

 

Wouter DUYCK, Mark JANSE en Jorie SOLTIC, Stem voor Grieks en Latijn. Wat overleeft, leeft, 2017, 13 pp.

 

Mark JANSE, STEM voor Grieks en Latijn, 2016, 4 pp.

 

Christian LAES, Grieks-Latijnse: meer dan ooit. Een pleidooi voor een kroonjuweel, Prora, jg. 23, nr. 4, 2018, pp. 11-17

 

Christian LAES, Latijn of Chinees? Een pleidooi voor redelijkheid, Prora, jg. 20, nr. 2, 2015, pp. 14-17

 

Christian LAES, Quo vadimus? Latin and Greek in Flemish secondary schools, Cursor, nr. 15, 2019, pp. 58-60

 

Christian LAES, Waarom STEM het nieuwe Latijn niet is (en dat ook niet hoeft te zijn), Prora, jg. 21, nr. 4, 2016, pp. 14-17

 

Christian LAES, Why Classics need Euroclassica, Cursor, nr. 16, 2020, pp. 18-19

 

Ad MESKENS / Christian LAES, Kiezen voor STEM / Repliek, Prora, jg. 22, nr. 1, 2017, pp. 15-18

 

Ingemar SPELMANS, Het schoolvak Latijn: naar een tweede Sanskriet?, Kleio, jg. 39, nr. 4, 2010, pp. 166-188

 

Ingemar SPELMANS, Klassieken in tijden van eigenliefde. Beschouwingen bij betogen omtrent nut en nutteloosheid van het schoolvak Latijn, masterproef, KU Leuven, 2010, 98 pp.

 

Dries THIENPONDT, De evaluatie van tekstbegrip in niet-behandelde teksten Latijn in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Stand van zaken op basis van een corpusonderzoek, masterproef, Universiteit Gent, 2018, 111 pp.

 

VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, Advies betreffende het algemeen secundair onderwijs (ASO) in de derde graad van het voltijds secundair onderwijs, 1995, 28 pp.