> Informatie > Leerplannen >

 

 

 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

 

 

 

Deze rubriek over de leerplannen klassieke talen en antieke cultuur van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen bevat vier delen:

 

 

 

Toelichting

 

Het ter beschikking stellen van de leerplannen klassieke talen en antieke cultuur van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen is een initiatief van Classica Vlaanderen. Het is al lang een dringende vraag van de opleidingen Grieks en Latijn aan de Vlaamse universiteiten om te kunnen beschikken over de leerplannen in digitale vorm.

 

De publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van Felix Claus, oud-voorzitter van de leerplancommissie Latijn van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Reinhart Ceulemans van de Katholieke Universiteit Leuven (Griekse Studies).

 

 

Artikel

 

Het artikel Zeventig jaar leerplannen klassieke talen van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen is geschreven door Felix Claus en is in september 2021 online verschenen in Kleio. Tijdschrift Oude Talen en Antieke Cultuur (link).


Het artikel geeft achtergrond en commentaar bij het ontstaan van de acht reeksen leerplannen klassieke talen en antieke cultuur sedert 1953. De opsomming en de volgorde van de gepubliceerde leerplannen op deze website volgt de ordening van de hoofdstukken in het artikel.

 

Het is belangrijk te vermelden dat de redactie van het artikel op 31 augustus 2021 werd afgerond (zie voetnoot 14). Intussen heeft zich in de onderwijswereld een hele evolutie voorgedaan, waaronder de vernietiging van de eindtermen voor de tweede en derde graad door het Grondwettelijk Hof. Bovendien waren de leerplannen van de eerste en tweede graad van de modernisering van het secundair onderwijs (zie 8.1, 8.2 en 8.3) door de onderwijsinspectie maar tot 1 september 2022 goedgekeurd. In afwachting van oplossingen heeft het Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarom in januari 2022 al wijzigingen in de leerplannen doorgevoerd (vandaar de nieuwe versies 8.4, 8.5 en 8.6).

 

Felix CLAUS, Zeventig jaar leerplannen klassieke talen van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen, Kleio. Tijdschrift Oude Talen en Antieke Cultuur, onlinepublicatie, september 2021

 

 

Leerplannen Grieks en Latijn

 

De leerplannen Grieks en Latijn van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevatten acht reeksen van 1953 tot heden. Ze zijn allemaal in deze publicatie opgenomen: de eerste zes reeksen zijn scans (met dank aan de Katholieke Universiteit Leuven), de laatste twee zijn in PDF-formaat van de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen overgenomen.

 

De leerplannen van klassieke talen tot en met reeks 6 zijn eveneens op de website Grieks van de Katholieke Universiteit Leuven verschenen (link). Ook de leerplannen antieke cultuur zijn er terug te vinden (link).

 

De leerplannen van de eerste zes reeksen die in het verleden in boek- of brochurevorm zijn verschenen, worden in KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de Katholieke Universiteit Leuven, bewaard en kunnen op verzoek ter plaatse worden ingekeken (link). De zevende reeks (vanaf 2011) en de laatste reeks (vanaf 2019), die de modernisering van het secundair onderwijs in opbouw ondersteunt, verschijnen enkel digitaal en zijn op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen terug te vinden.

 

1 Non multa sed multum (1953)

 

NVKMO, Leerplan, 1953

 

2 Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine (1961)

 

2.1 NVKMO, Leerplan en richtlijnen oude talen, 1961

2.2 NVKMO, Leerplan oude talen, 1961

2.3 NVKMO, Leerplan oude talen, Wijziging 1970

 

3 De leerling centraal (1972)

 

3.1 Katholiek Nationaal Onderwijs, VSO, Experimentele leerplannen, Klassieke talen, Observatiegraad, 1972

3.2 Katholiek Nationaal Onderwijs, VSO, Experimentele leerplannen, Klassieke talen, Oriëntatiegraad, 1972

3.3 Katholiek Nationaal Onderwijs, VSO, Experimentele leerplannen, Klassieke talen, Oriëntatiegraad, Addendum 1974

3.4 Katholiek Nationaal Onderwijs, VSO, Experimentele leerplannen, Klassieke talen, Derde graad, 1974

 

4 Le retour à l'ordre (1979)

 

4.1 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Proefactiviteit klassieke talen, 1e graad 1e leerjaar, 1979

4.2 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Latijn (5), 1e graad 2e leerjaar, 1984

4.3 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Grieks (5), 1e graad 2e leerjaar, 1983

4.4 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Latijn (2), 1e graad 2e leerjaar, 1985

4.5 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Grieks (2), 1e graad 2e leerjaar, 1985

4.6 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Latijn (4-6), 2e graad, 1986

4.7 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Grieks (4-6), 2e graad, 1986

4.8 Katholiek Nationaal Onderwijs, Type 1, Grieks-Latijn (4-6), 3e graad, 1989

 

5 Concordia restituta (1989)

 

5.1 NVKSO, Leerplan SO, Klassieke studies, 1e leerjaar & Grieks-Latijn, 2e leerjaar, 1989

5.2 NVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 2e leerjaar, Addendum 1990

5.3 NVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 2e leerjaar, Addendum 1994

5.4 NVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 2e graad, 1991

5.5 NVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 3e graad, 1992

 

6 De eerste eindtermen (1999)

 

6.1 VVKSO, Leerplan SO, Klassieke studiën, 1e leerjaar & Grieks-Latijn, 2e leerjaar, 1999

6.2 VVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 2e graad, 2002

6.3 VVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 3e graad, 2004

 

7 In 'valentia' veritas (2011)

 

7.1 VVKSO, Leerplan SO, Klassieke studiën, Latijn-Grieks, 1e graad, 2011

7.2 VVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 2e graad, 2013

7.3 VVKSO, Leerplan SO, Grieks-Latijn, 3e graad, 2015

 

8 Vernieuwing en traditie (2019)

 

8.1 KathOndVla, Basisoptie klassieke talen, 1e graad, A-stroom, 2019

8.2 KathOndVla, Latijn S, II-Lat-d, 2021

8.3 KathOndVla, Grieks S, II-Gri-d, 2021

8.4 KathOndVla, Basisoptie klassieke talen, I-KlTa-a, 2019, Nieuwe versie 2022

8.5 KathOndVla, Latijn S, II-Lat-d, 2021, Nieuwe versie 2022

8.6 KathOndVla, Grieks S, II-Gri-d, 2021, Nieuwe versie 2022

 

 

Leerplannen antieke cultuur

 

Antieke cultuur, Leerplan, Type 1, 1983

Inwijding in de antieke cultuur, Leerplan en richtlijnen, Type 2, 1983

Inwijding in de Griekse cultuur, Leerplan en richtlijnen, Type 2, 1983