> Informatie > Standpunten >

 

 

 

Lezersbrief van leerlingen uit het vijfde leerjaar Grieks

 

 

 

 

Wij, leerlingen van het vijfde leerjaar Grieks aan het Sint-Jan Berchmanscollege in Westmalle, zijn bezorgd om de plaats die minister Pascal Smet voorziet voor het vak Grieks bij de hervorming van het secundair onderwijs. Er bestaat hierover absoluut geen duidelijkheid en we vrezen zelfs dat de studierichting Grieks op termijn dreigt te verdwijnen. Dat zou bijzonder spijtig zijn, want het vak Grieks verrijkt ons op het gebied van talen, wetenschappen en op persoonlijk vlak.


Vanuit het Grieks wordt onze taalvaardigheid aangescherpt, iets wat onmisbaar is bij verdere studies en in het latere leven. Griekse teksten bestuderen vergt een grote veelzijdigheid: een rationele kijk is nodig om de teksten grammaticaal te analyseren, maar om de teksten inhoudelijk te doorgronden is taalgevoel essentieel. Om het met de woorden van Homerus te zeggen: kata frena kai kata thumon (met verstand en gevoel).


Zogezegd zou het vak Grieks wetenschappelijke studies zoals burgerlijk ingenieur en geneeskunde in de weg staan. Dit is naar onze mening helemaal niet zo. Integendeel, onze kennis van het Grieks helpt ons juist bij het studeren van chemie, biologie, fysica en wiskunde. Het probleemoplossend denken dat noodzakelijk is bij de studie van Grieks sluit nauw aan bij een wetenschappelijke manier van denken. Het analytisch bestuderen van authentieke Griekse teksten zorgt voor een scherpzinnigheid die we ook moeten aanwenden bij wiskundige vraagstukken. Bovendien vinden de meeste termen en symbolen die men in wetenschappelijke vakken gebruikt hun oorsprong in het Grieks. Uit cijfers blijkt dat leerlingen uit de studierichting Grieks de hoogste slaagkansen hebben aan de universiteit, ook bij wetenschappelijke opleidingen.


De invloed van de Griekse beschaving, ook al is die meer dan twee millennia oud, blijft van onschatbare waarde. Veel hedendaagse auteurs, regisseurs en beeldende kunstenaars laten zich er nog steeds door inspireren. In de verhalen en gedichten van de oude Grieken vinden wij raakpunten met onze eigen leefwereld. De gevoelens van liefde, vriendschap, samenhorigheid, maar ook van afscheid, verdriet en hoogmoed die we in de Griekse teksten ontdekken, zijn zo universeel dat we hierdoor onze eigen gevoelswereld beter begrijpen.


Kortom, wij vinden het vak Grieks zinvol, verrijkend en fascinerend! Daarom ijveren wij ten zeerste voor het behoud van het vak Grieks in het vernieuwd secundair onderwijs.


Lien De Groote
Charlotte Portael
Michaël Staes
Faro Verelst