> Vereniging >

 

 

 

Raad van bestuur

 

 

 

 

De huidige raad van bestuur werd benoemd op de algemene vergadering van 1 februari 2017. Alle bestuurders zijn onbezoldigde vrijwilligers, die hun mandaat gedurende vier jaar uitoefenen. De raad van bestuur bestaat momenteel uit de volgende zes mensen:

 

 

FUNCTIE NAAM E-MAILADRES
voorzitter Christian Laes voorzitter@classicavlaanderen.be
ondervoorzitter Gert Partoens ondervoorzitter@classicavlaanderen.be

secretaris

penningmeester

Herbert Verreth

secretaris@classicavlaanderen.be

penningmeester@classicavlaanderen.be

bestuurder Katja De Herdt  

bestuurder

Joeri Facq  
bestuurder Geert Kentane