> Vereniging >

 

 

 

Voorstelling

 

 

 

 

Classica Vlaanderen is de overkoepelende vereniging van de organisaties die zich in Vlaanderen inlaten met het onderwijs van de klassieke talen Latijn en Grieks en/of met de Grieks-Romeinse cultuur. Haar leden zijn dus geen individuen, maar organisaties: de onderwijsverstrekkers van het secundair onderwijs, hogescholen en universiteiten die Latijn en/of Grieks aanbieden, de inspectie secundair onderwijs, het Certaminacomité (dat de olympiades Latijn en Grieks organiseert), de Vereniging van Leerkrachten Oude Talen, de oud-studentenvereniging Classici Lovanienses, enkele culturele verenigingen (Griekenlandcentrum, Nederlands Klassiek Verbond) en de gespecialiseerde reisorganisatie Labrys Reizen. Andere belangstellende organisaties kunnen overigens steeds Classica Vlaanderen versterken.

 

Als koepel wil de vereniging in de eerste plaats de communicatie, de informatiedoorstroming en de samenwerking tussen haar leden bevorderen, met het oog op de verdediging en bevordering van de gemeenschappelijke doelstellingen. Daarnaast kan ze ook zelf initiatieven ontplooien van pedagogische, culturele of wetenschappelijke aard, bestemd voor het onderwijsveld of voor een breder publiek. Ze houdt ook de vinger aan de pols op het vlak van de actuele ontwikkelingen in het Vlaamse onderwijs, in het bijzonder wat de positie van Latijn en Grieks betreft. Om al deze doelstellingen te realiseren komt de algemene vergadering van Classica Vlaanderen (die bestaat uit maximaal twee vertegenwoordigers van elke aangesloten organisatie) een tweetal keer per jaar samen. Tussen de vergaderingen wordt er veel nationale en internationale informatie uitgewisseld via elektronische weg.

 

Classica Vlaanderen is namens Nederlandstalig België ook lid van de overkoepelende Europese vereniging Euroclassica. In dat kader verspreidt ze in Vlaanderen informatie over internationale projecten of verleent ze daaraan rechtstreeks haar medewerking.